habarlar

ROBOTIK BARISTAS OAMEUNY üýtgedýär, UTöne KÖMEK ÜÇIN HEM KIM?

Awtomatlaşdyryş1

Müşderi üçin amatlylygy ýokarlandyrmak we kärhanalar üçin pul tygşytlamak üçin bölek satuw pudagynda awtomatlaşdyryş ösýär.Bölek satuw we azyk hyzmaty pudaklarynda has köp robot işleýändigini göreris.Geljekde has köp dükan we restoran doly awtomatlaşdyrylar.

Awtomatlaşdyryş2

Moton tehnologiýasysarp ediş meýdanynda ýönekeý, hemmetaraplaýyn we sazlaşykly robot çözgüdini berýär.Robot kofe, doňdurma, alkogolsyz içgiler, kokteýller, süýjülere nädip hyzmat etmelidigini bilýär.Şeýle hem takyk kesgitlenen wagtda kofeni uzakdan zakaz etmäge, kofe, süýt, şeraplaryň güýjüni birleşdirmäge mümkinçilik berýän ykjam programmany işe girizmek meýilleşdirilýär.Halaýan içgiňiz üçin nobatda durmagyň zerurlygy bolmaz.

Awtomatlaşdyryş3

MOCA robot kofe kiosklarygiň iýmit dolandyryş tejribesi we döredilen müşderi bazalary bolan bölekleýin operatorlara satylýar.Müşderilerimiziň üstünlikli bolmagyny üpjün etmek üçin iş we tehniki goldaw berýäris.Moton Technology bilen işiňize has köp gözegçilik ediň.


Iş wagty: Awgust-25-2022