sahypa_banner2

MOTEA

  • Doly awtomatiki enjamlar robot çaý dükany

    Doly awtomatiki enjamlar robot çaý dükany

    MOCA seriýaly robot barista kiosk, espresso maşyny, kofe ýylmaýjy, kofe temperaturasy we ş.m. ulanyp, adaty kofe öndürmek prosesine eýerip, içerde ulanmak üçin niýetlenendir.Kofe öndürmek prosesiniň hemmesi bilelikde robot goly bilen dolandyrylýar.Eplenip bolýan hyzmat ediş penjiresiniň dizaýny, gündelik abatlamak we bejermek üçin has yklymdyr.

  • Içerki programma ssenarileri üçin täze moda robot süýt çaýy köşk

    Içerki programma ssenarileri üçin täze moda robot süýt çaýy köşk

    Robot süýt çaý kiosk MTD031A söwda merkezi, uniwersitet, ofis binasy, ulag merkezi we beýleki ýapyk gurşaw ýaly ýapyk amaly ssenariýalar üçin ýapyk görnüşli kiosk hökmünde döredildi.Bu robot süýt çaý kiosk, WeChat tölegini we Alipaýy goldaýan töleg ulgamlary arkaly onlaýn ýerleşdirilen sargytlara görä alkogolsyz içgileri öndürmek üçin bir robot goly bilen enjamlaşdyrylandyr.Alkogolsyz içgiler ýasamagyň ähli amallary, çaý öndürmegiň häzirki prosesini görkezýän hakyky yşyklandyryş görkezijisi bilen bilelikde robot goly bilen awtomatiki usulda dolandyrylýar.Bu süýt çaý kioskynda üç seriýaly içgi bar, olar degişlilikde merjen süýt çaýy, miweli çaý we gatyk çaýydyr.Tagamlar şeker derejesini, içginiň temperaturasyny we gaty goşundy mukdaryny üýtgetmek arkaly adamlar tarapyndan sazlanyp bilner.Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen deslapky sargyt funksiýasy sarp edijileri sargytlary öňünden ýerleşdirmek we garaşmazdan içgileri almak üçin has amatly edip biler.