sahypa_banner2

MOKOM

 • Robot doňdurma we şiresi kiosk

  Robot doňdurma we şiresi kiosk

  MOCOM seriýaly robot doňdurma we şire kiosk, görüşiň täsirini artdyryp bilýän aç-açan gümmez bilen bezelendir.Bu aralykda, stoluň üstünde-de, kioskyň aşagyndaky atmosfera zolagy hem alyjylary özüne çekip, ylym we tehnologiýa duýgusyny artdyryp biler.Bu kioskyň esasy wezipesi, bilelikdäki robot goly bilen awtomatiki usulda gury toprak we şire bilen doňdurma hyzmat etmekdir.

 • Gyzgyn satylýan önüm robot buz içgisi dükany

  Gyzgyn satylýan önüm robot buz içgisi dükany

  MOCOM seriýasy Robot buz içgisi dükany, ýerleşdiriş çeýeligini göz öňünde tutup, iýmit festiwaly, açyk çäreler, karnawallar we ş.m. ýaly açyk amaly ssenariýa üçin döredildi.Bu buz içgisi dükanynyň bezegi dürli amaly ssenariýalaryna görä sazlanyp bilner.Bu önümiň esasy wezipesi köpürjikli çaý, miweli çaý, süýt çaýy, şiresi, doňdurma we ş.m. ýaly alkogolsyz içgilere hyzmat etmekdir.Gaýtadan işlemegiň tizligi dürli amaly ssenariýalaryň talaplaryna esaslanyp düzülip bilner.

 • Iýmitlenýän robot barista kofe kiosk

  Iýmitlenýän robot barista kofe kiosk

  Iýmit önümleri bolan robot barista kofe kiosky, söwda merkezi, ofis binasy, howa menzili, ulag merkezi we giň ýapyk meýdany we giň gözýetimi bolan ýapyk amaly ssenariýalar üçin niýetlenendir.Önüm, kofe, doňdurma, şire we iýmit önümleri bilen sarp edijilere hyzmat edip, dört toplum robot gollary bilen bilelikde ýapyk görnüşli kiosk görnüşinde döredildi.Içgi we iýmit öndürmek bilen baglanyşykly ähli amallar, NFC tölegini goldaýan töleg ulgamlary bilen sensor ekranynda ýerleşdirilen sargytlara laýyklykda awtomatiki robot ýaraglary bilen awtomatiki usulda dolandyrylýar.Sarp edijilere her dürli iýmit we içgileri serwer etmek üçin dört eltiş penjiresi bolan jemi dört bölüm bar.